На час призупинення освітнього процесу складено керівниками календарно – тематичне планування, затверджено графіки їх роботи. Здійснено повне виконання навчальних планів та програм по кожному гуртку. У ЗО на посадах педагогічних працівників працюють особи, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень педагогічної підготовки, забезпечують результативність та