Досліджено режим і баланс підґрунтових вод у різних лісорослинних умовах на основі проведення спостережень за їх рівнем. Встановлено циклічну динаміку запасів вологи в зоні аерації ґрунтів різних природних та штучних біогеоценозів. Визначено екологічний зв’язок первинної біологічної продуктивності рослинних угруповань та їх вологозабезпечення. Надана кількісна оцінка водозабезпеченості еталонних та деструктивних біогеоценозів,