Мета їх використання – зменшення кількості повторів в тексті. Отже, синоніми – це слова або фрази, різні за звучанням, але тотожні за змістом та лексичним значенням. Так, у багатьох країнах існують конституційні заборони на вирішення питань про оподаткування шляхом референдуму. Зустрічі з національними органами влади організовуються регулярно для обговорення і вирішення питань реалізації. Крім того, сімдесятники допомагають шукати вирішення питань, пов’язаних зі зростанням Церкви. Великі народні збори розпускаються одразу після вирішення питань, для яких ці Збори було скликано.

  • Вони знайшли вирішення проблемі й «роблять так, як штатні працівники.
  • Так, у багатьох країнах існують конституційні заборони на вирішення питань про оподаткування шляхом референдуму.
  • 4》 Спосіб вирішення, зображення, подання, розв’язання чого-небудь.
  • Семантичні або логічні – позначають один предмет, але відрізняються певними елементами значень та не мають яскравого забарвлення.

Замість цього почав готуватися до збройного вирішення питання. Отже, при вирішенні питання про наявність ексцесу оборони необхідно встановити наявність необхідної оборони як такої. Право брати участь у вирішенні питань управління державою та прийняття законів належить лише громадянам Німеччини. ЕПД вимагає електронного голосування або певної електронної реєстрації голосів з вирішення питань. Під час вирішення питань часто відкриваються нові можливості. Не знайшовши іншого вирішення питання, подружня пара вирішила влаштувати гаражний розпродаж.

УХВА́ЛА (прийнята голосуванням колективна думка), ПОСТАНО́ВА, РЕЗОЛЮ́ЦІЯ, РІ́ШЕННЯ, ПРИ́ГОВОР розм.; РІШЕ́НЕЦЬ заст.; ВО́ТУМ перев. Довіри, довір’я, недовіри, недовір’я (ухвала парламенту щодо ставлення до уряду або окремих його членів); ПРИ́СУД (чиясь оцінка кого-, чого-небудь, чиєсь рішення, в тому числі й суду). УХВА́ЛА (прийнята голосуванням колективна думка), ПОСТАНО́ВА, РЕЗОЛЮ́ЦІЯ, РІ́ШЕННЯ, ПРИ́ГОВОРрозм.; РІШЕ́НЕЦЬзаст.;ВО́ТУМперев. Довіри, довір’я, недовіри, недовір’я (ухвала парламенту щодо ставлення до уряду або окремих його членів); ПРИ́СУД (чиясь оцінка кого-, чого-небудь, чиєсь рішення, в тому числі й суду). Сучасний філософ Ґален Строусон погоджується з Локом у тому, що справедливість чи хибність детермінізму для вирішення проблеми неважлива. Але розуміння помилки аж ніяк не наблизило його до вирішення проблеми.

4》 Спосіб вирішення, зображення, подання, розв’язання чого-небудь. Всі підібрані синоніми – це синонімічний ряд, де головним є найбільш вживане слово. Семантичні або логічні – позначають один предмет, але відрізняються певними елементами значень та не мають яскравого забарвлення. 2》 Вирок суду, постанова, розпорядження якої-небудь організації, зборів і т. Ми звертаємося з проханням подбати, щоб по Вашій інагурації Ваш уряд надав приоритетність вирішенню проблем в цих галузях. Для зміни пароля необхідно буде пройти за отриманим на вказану адресу посиланням і ввести новий пароль. Фразеологічні – це певні вирази, що виражають те саме поняття, що й головне слово.

Переклади: вирішити

Семантико-стилістичні – закріплені за певним стилем, мають виразне емоційне забарвлення. Для завершення реєстрації необхідно буде пройти за отриманим посиланням. Авторизуючись, ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

вирішення синоніми

От лльки залишається незрозумілим, як визначити, яким класам насправді вигідно те чи інше вирішення проблеми. Його мета — створення розумних та портованих алгоритмів для вирішення проблем управління програмним забезпеченням, його оновленням та установкою. Звичайно, це не ідеальне вирішення проблеми — ліжко було зашироке.

Центральна виточка вгорі – ось вирішення проблеми, верхівка – трохи вище за середину лопаток. Ніколи не ставте вирішення проблеми вище за любов до людини. Не дивлячись на ці зміни, Люфтваффе продовжили докладати зусилля для вирішення проблем точної навігації у ночі. Можливо, що таке вирішення проблеми влаш товувало місцеву громаду, адже Афанасій не мав родини. Психічні процеси Коли ми не маємо необхідної для вирішення питання інформації, ми зазвичай висловлюємо припущення. СПРА́ВА (питання або ряд питань, що вимагають розв’язання), ДІ́ЛО розм., ІНТЕРЕ́С розм., заст.; ПРОБЛЕ́МА (складна й болюча). Давид довго не барився вже, улаштував іще деякі свої справи й рушив додому (А. Головко); Добриловський догадувався, що благочинний має до його якийсь інтерес (І. Нечуй-Левицький); Проблема з водопостачанням.

Крім того англійський король був змушений пообіцяти врахувати претензії шотландців при вирішенні питання про призначення графа в Нортумбрію. Туристична індустрія створює робочі місця, а це допомагає вирішенню https://varianty.lviv.ua/97910-nairozpovsiudzhenishi-platizhni-systemy-v-hralnykh-klubakh проблеми працевлаштування населення. Господь хоче допомогти нам у вирішенні проблем—навіть маленьких. Вона не лише навчає про повноту євангелії, але і спрямовує у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося.

Класифікація синонімів

Політична складова включає успішне вирішення питань і посередництво в Раді. Проста водяна блоха може стати вирішенням проблеми забруднення внутрішніх прісноводних водоймищ, каже лондонська газета «Індепендент». Уміле вживання синонімів свідчить про досконале володіння мовою, адже пошуки доречного слова зі словника синонімів збагачують думку та виховують мовну культуру людини. Декларація визнавала самостійність республіки у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Основний напрямок роботи Міждержавного банку — вирішення питань, що виникають при співпраці країн Співдружності Незалежних Держав у галузі фінансів.

Ministerstwo Środowiska Rzeczypospolitej) створено в 1973 для вирішення питань, пов’язаних з охороною довкілля Польщі. Олександр, який бажав приєднати їх до Шотландії, не погодився на таке вирішення питання. Кардинально новий підхід до вирішення питання супроводу танків на поле бою негативно позначився на долі даного класу машин. Крім духовно-морального виховання військовослужбовців йому було доручено вирішення питань землевідведення для відродження Кизилташського монастиря. Контекстуальні – слова та сполучення слів, що мають загальне спільне значення в певному контексті. Вони найчастіше вживаються в художньому та публіцистичному стилях, та створюються в процесі індивідуального мовлення.

Популярні синоніми

Вони знайшли вирішення проблемі й «роблять так, як штатні працівники. У СРСР під «національною політикою» розумілося вирішення проблем неросійських народів . Всі слова та фрази тотожні за значенням, але різні за написанням та звучанням містяться у словниках синонімів.